MaaS – Wat is dat?

MaaS is opgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet, Rutte III, vanuit het perspectief van duurzaamheid en innovatie.
Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is eind 2017 het initiatief gestart om, door middel van marktconsultatie, op onderzoek uit te gaan naar knelpunten rondom MaaS vanuit de markt, met als doel het succesvol versnellen van de ontwikkeling van MaaS diensten. De definitie van MaaS vanuit de overheid is daarvoor al vastgesteld door een onderzoeksbureau, in opdracht van het Ministerie van I&W. Het laatstgenoemde onderzoek en de eerdergenoemde marktconsultatie hebben geleid tot een groter project, dat kort samengevat 12 MaaS-pilots omhelst. De aanbesteding heeft als belangrijkste kenmerk de volgende samengevatte definitie van MaaS:
Het aanbod van multimodale, vraag gestuurde mobiliteitsdiensten, waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden via een digitaal platform (bv. Mobiele app) met real-time informatie aan klanten worden aangeboden, inclusief betaling en afhandeling van transacties

De vanuit het onderzoeksbureau gedefinieerde MaaS functionaliteiten zijn als volgt samengevat omschreven:

  1. Persoonlijke aspecten en voorkeuren: De MaaS dienst dient het door de gebruiker invoeren van persoonlijke instellingen, voorkeuren en beperkingen te ondersteunen.
  2. Plannen: Een multimodale reisplanner waarmee Klanten […] een reis kunnen plannen […]. Naast bijvoorbeeld huur- en deelfietsen gaat het ook om huur- en deelauto’s, (deel)taxi’s, bus, tram, trein, metro, vrijwilligersvervoer, doelgroepenvervoer, watertaxi’s, veerboten, etc. In de reisplanner is voorts het eigen vervoer van de Klanten (bijv. eigen auto, eigen fiets en lopen) opgenomen.
  3. Boeken: Aangeboden functionaliteit waarmee Klanten een geplande reis met verschillende modaliteiten in één keer geheel of voor een door hem gekozen deel kunnen reserveren bij, of aankopen van de Dienstverlener.
  4. Reizen: Mogelijkheid voor Klanten om te kunnen reizen met een door de Dienstverlener aangeboden Vervoersbewijs
  5. Ondersteunen: Door Dienstverlener aangeboden ondersteuning aan Klanten bij het Plannen, Boeken, Reizen, Aanpassen en Betalen van de reis (bv. per Mobiele app of telefonisch).
  6. Aanpassen: Dienstverlener ontzorgt Klanten indien als gevolg van een calamiteit of onvoorziene gebeurtenis, één of meerdere van door de Dienstverlener aangeboden reismodaliteit(en) niet kunnen worden geleverd of dienen te worden aangepast, dan wel indien door de Klant zelf (gedurende de reis) een aanpassing in de verplaatsingswijze gewenst wordt.
  7. Betalen: Door Dienstverlener aangeboden mogelijkheid om Klanten voor de gehele reis te laten betalen middels één bestaande betaalfaciliteit en/of mobiliteitskaart/abonnement, die als betalingsmiddel en/of toegangsbewijs voor alle onderdelen en modaliteiten van de reis fungeert.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.